BOH RAMCHA

Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav).

 • Ra-M-Cha (RAMCHA)
 • Jediný Tvoca-Budovateľ, Vyššia Nepoznateľná Bytosť, vyžarujúca prvopočiatočné Životodarné Svetlo Radosti a prvotný Oheň Stavby Sveta (Život nesúca Inglia), z ktorého vzniklo všetko, čo teraz existuje, ale tiež jestvujúce v minulom viditeľnom a neviditeľnom vesmíre a všemožné obývané Vesmíry.
  • ZÁPOVEDE BOHA RAMCHATA Védy a viera - Prikázania Bohov
  1. Navráťte sa k svojim koreňom a vy otvoríte bránu do Božského Sveta (Prav).
  2. Nevstupujte do iných Svetov so svojimi zákonmi, ale dodržiavajte zákony toho Sveta.
  3. Dodržiavajte Zákony Veľkého Ramchu, buďte múdri a dokonalí.
  4. Nechoďte za Tmou, ale choďte za Svetlom, lebo idúci za Tmou zhynú bezčasovo.
  5. Nepočúvajte tých, ktorí nabádajú ku Krivde, ale počúvajte tých, ktorí nabádajú k Pravde.
  6. Nepočúvajte tých čo hovoria, že život je konečný, lebo oni sami nevedia o čom hovoria.
  7. Nepočúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš nepriateľ, ale počúvajte tých čo hovoria, že váš blížny je váš priateľ.
  8. Choďte cez mnohé Svety, poznávajte ich a zdokonaľujte Ducha svojho.
  9. Poznávajte Múdrosť Boha Jediného (Roda) a pojmete Svetlo Božie na svojej Púti.
  10. Nedávajte Védy tým, ktorí ich použijú na zhynutie všetkého živého.
  11. Netvorte lživé prikázania a zákony, ktoré idú proti Zákonom a Prikázaniam Božím, lebo seba zahubíte a potomkov svojich zvediete z Púte.
  12. Neusilujte sa zachvátiť iné Svety, lebo kto má také úmysly, svoj Svet môže stratiť.
  13. Nemyslite si, že mnohé Zeme sú bez života, na nich existuje život, ktorý vy nevidíte, vaše zmysly nezachytia.
  14. Nepoužívajte Vajtmany a Vajtmary na zlo, aby ste sa zmocnili druhých Svetov, ale používajte ich na dobro a poznávanie Svetov, a vtedy dosiahnete priateľstvo obyvateľov tých Svetov.
  15. Neprejavujte agresivitu voči tým, ktorí k vám prichádzajú z druhých Svetov, lebo ako sa budete chovať vy, taký bude ich názor na všetkých obyvateľov vášho Sveta.
  16. Neničte Svet a jeho Prírodu, lebo seba zahubíte a svoj Svet stratíte.
  17. Nech žena neodvrhne svojho muža, lebo sa od nej odvrhne Nebeský Rod.
  18. Dcéra, narodená vo Svätom Roku nespája sa s mužom v Rodinný Zväzok, jedine vo Svätom Roku.
  19. Nech sa nedotkne prst otca inej ženy keď jeho žena nosí jeho dieťa pod svojim srdcom.
  20. Ani nemajte iné ženy, okrem svojej v žiadnom čase okrem čiernej hodiny, keď Rod mužský hynie na ochranu svojho domu, na ochranu svojej Zeme a Viery svojej.
  21. Nepoužívajte Faš-Ničiteľ¹ proti svojmu Svetu, lebo svoj živý Svet zničíte a o potomkov svojho Rodu sa pripravíte.
  22. Uchovávajte Pamäť o všetkých predkoch Rodu svojho a získate blahosklonnosť Bohov a Predkov svojich.
  23. Vážte si Pútnikov, poslancov Boha Jediného (Roda), počúvajte ich Slová a Múdrosť.
  24. Nežite podľa zákonov, ktoré zostavili ľudia aby vás zbavili Slobody, ale žite podľa Zákonov Boha Jediného.
  25. Nevyslovujte meno Boha Jediného nadarmo, ale vyslovujte ho len vo Veľké sviatky.
  26. Ctite si Nebeských Bohov, Otca a Matku svoju, lebo oni vám dali život, Otec a Matka vám dali Ducha a Telo, a Bohovia Dušu a Svedomie.
  27. Neohovárajte tých, ktorí opustili Svet váš, ale hovorte o nich len dobre.
  28. Nesúďte tých, ktorí zišli z Cesty Svetla, ale nasmerujte ich znova na Pravú Púť, lebo za svoje činy budú zodpovedať oni pred Svedomím a Rodom.
  29. Nehanbite sa za to, čo vám bolo dané vašou podstatou a Rodom Jediným, ale hanbite sa za nepoznanie a nevedomosť.
  30. Vážte si Bohov svojich a Jediného Tvorcu a získate kľud a pokoj vo svojom živote a budú vám otvorené aj Brány Medzisvetia.
  31. Stavajte Chrámy vo všetkých Svetoch, poznávajte Múdrosť Božiu, lebo kto Múdrosť Božiu nepoznáva, seba stratí.
  32. Sväťte sväto všetky sviatky ktoré vám zanechali vaši Predkovia, okrášľujte svoj život radosťou a blahými činmi na Slávu Bohov a Predkov vašich.
  33. Dodržiavajte Moje Prikázania, ktoré som vám dal a dostanete pomoc Moju vo všetkých časoch.
                                        zdroj: tartaria.sk

© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky