PERÚN

Perúne, Perúne, hromovládca náš,
Ty oživovateľ všetkého,
nech rozhoria sa ohne na slávu tvoju.Ty, ktorý v čase mieru
vládneš dažďu, búrke, hromu a blesku,
prinášaš nám úrodu a vlahu.Ty, ktorý v čase vojny
zaisťuješ víťazstvo našim zbraniam
a chrániš nás, čo ideme do vojny.Príď nám na pomoc v ťažkej chvíli,
aby sme teba chválou velebili.
Požehnaj nám.

BOH PERÚN (Perunkas, Perkon, Perk, Puruša)                                              zdroj: tartaria.sk

 • Boh-Ochranca všetkých vojakov a mnohých Rodov z Veľkej Rasy, obranca Zemí a Rodu Svätorusov (Rusičov, Bielorusov, Estóncov, Litovcov, Lotyšov, Poliakov, Slovákov, Srbov atď.) pred Temnými Silami, Boh-Hromovrhač, riadiaci Blesky, syn Boha Svaroga a Lady-Bohorodičky, vnuk Boha Vyšňa. Boh-Ochranca Súhvezdia Orla na Svarožom Kruhu. Pri svojej tretej, zatiaľ poslednej návšteve nám doniesol a v meste Asgarde Irijskom dal Posvätné Védy, zapísané Ch-Árijskými Žrecovskými Runami v "Santiách Védach Perúna" (Knihe Múdrosti Perúna).

 • Posvätné zviera: Orol Posvätný strom: Dub O Bohovi Perúnovi si povieme viac, než je bežný, encyklopedický rozsah tohto prehľadu. Je to preto, lebo práve s Bohom Perúnom a jeho sľúbenou štvrtou návštevou Midgard-Zeme je spojené razantné a konečné ukončenie vlády Temných Síl na nej. Od tretej návštevy Midgard-Zeme uplynulo k roku 2010 n. l. 40015 rokov, čo je zároveň jeden z našich letopočtov zameraných práve na uchovanie si spomienky na veľké udalosti našej minulosti. Len v skratke si spomeňme, že náš najmenší pamätný letopočet je aktuálne 7518, pričom práve 7520 bude rok 2012 n. l. Pred 7518 sa predkovia dnešných Číňanov pokúsili vojenskou cestou ovládnuť niektoré územia Rassénie. Boli vojensky porazení a ich záväzok, že viac sa nebudú o niečo také pokúšať bol podpísaný pre 7518 rokmi. Preto tento letopočet označujeme aj ako letopočet "Od Uzavretia Mieru v Hviezdnom Chráme". S touto vojnou sú spojené dva fakty, ktoré dnes každý pozná ale v "skazenej" podobe. Ešte aj dnes je jedným zo štátnych znakov Ruskej federácie erb Juraja zabíjajúceho Draka. Pôvodná verzia tohto erbu (aj oficiálna dnešná) zobrazuje Juraja porážajúceho žltého Draka - čo symbolizuje porážku národov žltej rasy. Tento symbol nemá nič spoločné s kresťanstvom. Je tu aj ďalšia záležitosť. Predkovia Číňanov sa zároveň zaviazali, že aby do budúcnosti zabránili prechodu ich ľudu na územie Rassénie, tak vybudujú Veľký múr. V skutočnosti, ak sa pozorne pozriete na stavbu Veľkého čínskeho múru zistíte, že všetky strieľne pôvodnej stavby boli obrátené smerom dovnútra, do vlastného územia. Až hodne neskôr, v súčasnosti, archeológovia pri "rekonštrukcii" dostavujú strieľne aj smerom von - veď to predsa inak nie je "logické". A nikomu to nie je divné... Temné Sily prichádzajú z rôznych Súhvezdí Pekelného Sveta aby klamom, ľsťou a úskokom oklamali ľudí z Rodov Veľkej Rasy a dostali ich následne k sebe do poroby. Ak to nepomáha, tak ľudí unášajú násilím, aby ich vo svojom temnom Svete obrátili na pokorných otrokov a takto im odobrali možnosť Duchovného vývoja a vystupovania po Zlatej Ceste, ako ju ustanovil Boh Svarog. Temné Sily prenikajú nielen na Midgard-Zem, ale aj na ďalšie Svetlé Zeme v Prečistej Svarge. A vtedy nastáva boj medzi silami Svetla a Tmy. Perún už v minulosti oslobodil z poroby v Pekelnom Svete našich Predkov a zavalil na Midgard-Zemi Brány Medzisvetia, ktoré viedli do Pekla Kaukazskými horami. Len pre našu orientáciu, v tie časy ako Kaukaz vznikli aj naše Tatry. Tieto boje Svetla a Tmy sa odohrávajú v určených časových obdobiach: "
po uplynutí Svarožieho Kruhu a Deväťdesiatich Deviatich Kruhov Života
 • , t.j. 40 176 rokoch. Po prvých troch Nebeských Bitkách medzi Svetlom a Tmou, keď vyhrali Svetlé Sily, Boh Perún pristál na Midgard-Zem, aby ľuďom povedal o prechádzajúcich udalostiach a o tom, čo očakáva Zeme v budúcnosti, o nástupe temných čias a o nadchádzajúcich Veľkých Assach, t.j. Nebeských Bojoch. Čas medzi Treťou a Štvrtou, t.j. definitívne riešiacou Bitkou Svetla a Tmy o Midgard-Zem možno očakávať, okrem presne vymedzeného časového obdobia oznámeného Perúnom len osciláciou v rámci Kruhu Života, t.j. 144 rokov. No ak väčšia časová jednotka prichádza plus mínus menšia časová jednotka, tak Kruh Života by mohol prísť plus mínus Kruh Liet, t.j. 16 rokov. V takom prípade by už samotný rok 7520 (2012) spadal do tohto intervalu. Existujú aj podania o tom, že Boh Perún ešte niekoľko ráz navštívil Midgard-Zem, aby podal Tajnú Múdrosť Žrecom a Staršinom Rodov Svätej Rasy, ako sa pripraviť na temné, ťažké časy, keď Rameno našej galaxie tvaru svastiky bude prechádzať cez priestranstvá, ktoré patria silám Temných Svetov Pekla. Temné sily, ktoré tajne prenikli na Midgard-Zem, vytvárajú všemožné lživé náboženské Kulty a obzvlášť sa pokúšajú zničiť Kult Boha Perúna, vymazať jeho pamiatku z pamäte národov, aby v časoch Štvrtej, konečnej bitky medzi Svetlom a Tmou, keď Perún priletí na Midgard-Zem ho ľudia nespoznali a tým nepochopili s akým cieľom prišiel. V našich časoch sa objavilo množstvo "pravdivých" proroctiev o Konci Sveta alebo Konci Čias, obzvlášť v Mesačných Kultoch, o tom, že na Zem príde sám Boh Spasiteľ. Nasledovníci jedného zo svetových náboženstiev ho nazývajú Kristom, iné náboženstvá Mesiášom, Mojžišom, Budhom, Mitrom atď. Všetko sa koncentruje na to, aby v časoch jeho príchodu na Zem Ho biely ľudia nepovažovali za svojho Vyššieho Boha a odvrhli od seba Jeho pomoc, a tým zároveň uvrhli seba úplné zničenie a zahynutie. V časoch svojej Tretej návšteve Midgard-Zeme pred 40 015 rokmi (k r. 2010), Perún povedal ľuďom z rozličných Rodov Veľkej Rasy a potomkom Nebeského Rodu, ktorí sa zhromaždili v Asgarde Irijskom Svätú Múdrosť o nadchádzajúcom, ktorú Žreci Bielovodia zapísali ch΄Árijskými Runami a uchovali pre potomkov v Deviatich Kruhoch "Santií Boha Perúna" (deviatich "Knihách Múdrosti Boha Perúna").
                                                                                                                       

zdroj: slovania.czweb.org

Perún, Rodov syn, je volaný aj Parom, Perkun, Peron, Perkunas či Peraun.
 • Perúnovo meno je odvodené od indoeurópskeho základu per(k/g) (biť, udierať, tĺcť) so zosilňujúcou koncovkou "-un", čiže doslova "ten čo bije".
Perún dostal do daru od Roda plamennú hromovú sekeru, ktorú ak hodí, zaznie hrom. Hromová sekera je symbolom Perúnovej vlády, a rovnako aj luk, z ktorého vystreľuje blesky. Vládne hromu a blesku a tým aj búrke a dažďu.
V čase vojny je zástupcom vojakov a strážcov. Je teda aj bohom vojny, zbraní a bojového umenia.
V Irii má aj funkciu roztáčača Svarogovho kolesa, ktorým hýbe celý svet.
Ako vládca na Zemi obdaruváva ľudí životom a silou, ale aj trestá za ich viny.
Dohliada aj na dodržiavanie zákonov na zemi.
Po prvom hrmení Perún prichádza na pomoc slnku Koliadovi, ten od svojho zrodenia počas Zimného slnovratu vedie stály zápas s nepriateľskými živlami, ktoré premáha až na jar a oslobodzuje zem.
Perún na jar pripravuje čarovný nápoj živej vody, ktorý leje na zem v podobe jarných dažďov.
V jeseni zasa uzamyká bránu Irie a ide si odpočinúť do svojho kaštieľa vysoko na Altyrskej hore uprostred Irie.
Perún je prejavom boha Triglava - protivníkom Černoboga, s ktorým Perún zvádza večný súboj o zlaté vajce. Je ochrancom a strážcom zlatého vajca, do ktorého sa opätovne uložil na spánok otec Rod.Perún je božstvo zjavujúce sa ako silný mladý a vznešený muž. Najčastejšie býva odetý v jagavej, zlatej kráľovskej zbroji, niekedy zahalený dlhým modrým plášťom.
V ruke drží namiesto žezla ohnivú hromovú sekeru a luk, z ktorého vystreľuje svoje blesky.
Okolo hlavy má korunu z bleskov, ktoré sú znakom jeho tvoriacej energie, ktorá však môže byť aj energiou ničiacou a spaľujúcou.
Perúnova koruna je symbolom jeho vlády nad Zemou a všetkým živým.
  Napriek tomu, že Perún je vládcom na zemi, jeho živlami sú oheň a vzduch.

Perún je stotožňovaný s dubom, pričom dub je symbolom stromu života ako aj prostriedok rozhovoru s bohmi. Okrem duba je mu z rastlín zasvätený aj lieskový orech, kosatec a hrach. Perún je otcom Časboga a bohov Rugevita, Porevita a Porenuta.
Jeho ženou je bohyňa jari - Vesna.
Perún je bohom dobrým, i keď vlastnosť trestať uňho dosť vyniká.
No napriek svojej pernej povahe je spravodlivý a často sa pri rozhodovaní radí s Provom, bohom spravodlivosti a jeho ženou Perplut, bohyňou pamäti.
Jeho tresty sú síce niekedy pritvrdé, ale kto sa dostane pod jeho ochranu, nemusí sa ničoho báť.
Perúnovmu hnevu sa dá predchádzať jeho častým vzývaním a veľkými obetami, po ktorých rád poskytuje svoju silnú ochranu.Jeho hlavným sviatkom je obdobie od novolunia pred 1. augustom do 1. augusta, kedy jeho sila vrcholí. Ďalším jeho sviatkom je sviatok Hromníc. Počas nich znovu otvára Irijskú bránu.Perúnovi sa stavajú modly pod dubom, alebo priamo v jeho útrobách. Počas jeho dňa sa oltáre umývajú obetnou vodou alebo vínom, posvätný oheň sa znovu rozožína trením driev.
Typickou Perúnovou svätyňou je posvätný dubový svätoháj.
Za dávnych dôb sa na počesť boha hromu a blesku po celý rok udržoval posvätný oheň z dubového dreva, ktorý smel obsluhovať len kňaz.
Aby si ľudia získali jeho priazeň, obetovali muži dubom a ženy lipám.


Perendan - Perperuna

Perúnovi je zasvätený aj jeden deň v týždni, nazýval sa Perendan

 • Peren - dan, Perúnov deň ) a bol ním
štvrtok.
V tento deň sa Perún vyzýva hlavne počas leta, kedy sa v čase letných horúčav či v období sucha vykonával obrad, nazývaný Perperuna, alebo tiež Dodola či Dudula. Pri tomto obrade mladá deva tancovala a točila sa okolo ohňa.
Tanečnica je prostredníkom, ľavou rukou otočenou k nebu žiada od Perúna požehnanie v podobe dažďa a pravou rukou otočenou k zemi zosiela tento dar na zem.
Takýto tanec slúžil na privolávanie dažďa, ale je ho možné použiť aj pri iných prosbách o požehnanie.Perún môže byť vyzývaný aj ako nositeľ pohlavnej moci, keďže Perúnov blesk môžeme chápať aj ako prejav mužskej, pernej prieraznej energie. V slovanskej tradícii si mladé dievčatá viazali svoje šatky na Perúnovo drevo zo stromu, do ktorého udrel blesk a prosili Perúna, aby im priviedol urasteného, silného a zdravého muža.
Pri oslavách sa usporadúvali zápasy symbolizujúce zápas medzi Perúnom a jeho bratom Velesom, pri ktorom Perún zvíťazil, a tým získal vládu nad zemou.
Rovnako sa uskutočňovali aj tance v maskách
 • ktoré znázorňovali večný boj Perúna s Černobogom .
Počas týchto osláv zvykne prebiehať bujará zábava a veľká hostina, kde účastníci nosili nápoje okolo ohňa a liali ich doň, pričom pripíjali na slávu Perúnovu. Rovnako aj vo všedný deň bol Perún často vyzývaný a skladali sa mu prísahy, ktoré sa brali veľmi vážne a ich porušenie sa kruto trestalo.
Ako ochrancovi a strážcovi zlatého vajca sa mu predkovia idúci brániť rodnú zem, klaňali ako ochrancovi vlasti.
V magickej praxi sa Perún privoláva ako strážca - ochranca. Korešponduje s pocitmi sily, odvahy a bojovnosti.
Jeho magickým číslom je sedem.

Čo hovorí mytológia...

Bratia Perún a Veles

Na počiatku, keď pradedo Svarog ukoval svet, všade, kam oko dohliadlo, bolo iba nebo a more.

 • Po vodách nekonečného mora sa túlala loď a v nej sedel boh hromu a blesku - Perún a jeho brat, boh vôd - Veles žil v jeho hlbinách. Jedného dňa Veles priplával k loďke a vraví Perúnovi:
 • - Bratku, toľký čas sa už plavíš v tej loďke, túlaš sa bez cieľa. No aj mne sa už zunovalo žiť v podvodnej krajine, s vekom čoraz ťažšie znášam vlhkosť. Keby si aspoň nerobil tie búrky...
 • - No hej, ale predsa musím mať nejakú zábavku... bránil sa Perún výčitkám Velesa.
 • - A čo tak stvoriť niečo stále? ...pomyslel si Veles.
 • - Čo tým myslíš, braček môj? Nedôverčivo sa spýtal Perún.
 • - No, stvoriť miesto, kde by konečne bolo sucho, miesto, kde by sme si obaja mohli oddýchnuť. Sám to spraviť nevládzem, potrebujem trochu tvojej pomoci.
 • - No dobre, pomôžem ti.
 • - Perún ešte ani nedopovedal, keď tu Veles skočil späť do vody a ponoril sa až na samé dno.
 • - Ej bratku, tá Zem nám len sváry narobila.
 • - Veru, veru, - prisvedčil Perún.
 • - Dobre teda, ja budem mať kráľovstvo v Podzemí a Ty na Zemi, a nech Svarog vládne v Nebi. Navrhol boh Veles.
Tam nabral za hrsť piesku a niekoľko zrniečok si schoval do úst. Keď sa vynoril, podal Perúnovi piesok, a ten ho rozhodil na more. A tak zázračným spôsobom vznikol ostrov. No ostrov bol veľmi malý, ledva sa naň obaja zmestili. Nakoniec sa bratia dohodli, že budú o ten kúsok zápasiť. Chytili sa teda Perún s Velesom za pasy, že sa do vody budú hádzať. No len čo Veles hodil Perúna do mora, zem sa rozšírila. Tam, kde Perún hodil Velesa, vznikli pohoria, keďže mal Veles ešte trochu piesku v ústach. Perún sa nahneval na brata, že ho takto podviedol a hodil doň blesk tak silno, že sa Veles pod zem prepadol. Keď sa napokon spod zeme vrátil, povedal Perúnovi: Perún s bratom súhlasil a tak si bohovia rozdelili vládu nad svetom.


Trochu z histórie

Legenda prezradila, že Perún sa stal vládcom na zemi po zápase so svojím bratom Velesom po tom, ako spoločne stvorili zem.
Mnohí bohovia po sebe zanechali značné stopy o svojej obľube, ale ani jeden nebol tak známy, ako práve Perún. Jeho kult bol taký silný, že sa dodnes zachovalo množstvo pozostatkov aj v súčasnej kultúre. Perún sa spomína v mnohých starých spisoch, najmä v staroruských, kde môžeme nájsť zmienky o jeho sochách a modlách. Často sa jednalo o sochy veľkých rozmerov, ktoré boli bohato zdobené.
Historik Nestor roku 980 uvádza, že v Kyjeve a Novgorode stála Perúnova modla z tvrdého dreva, mala železné nohy a výzdobu z drahokamov.
Doklad kultového miesta, obetišťa, priniesli archeologické vykopávky v rokoch 1951 -52 pod vedením V. V. Sedova.
Na severe bývalej Kyjevskej Rusi, blízko Novgorodu, na mieste zvanom Peryň, bola nájdená kruhová priekopa s ôsmimi výklenkami, v ktorých horieval oheň a v centre ktorej sa nachádzala jama po idole. Podľa zdrojov stáli Perúnove modly na niektorých miestach až do polovice 12. storočia.
Perún stál i v čele kyjevského panteónu, až kým sa knieža Vladimír z politických dôvodov obrátil na kresťanstvo a nechal Perúnovu modlu vláčiť na konských chvostoch, pričom ho dvanásť chlapov bilo palicami. Nasledovne bola jeho socha rozsekaná a hodená do Dnepra.
Podobne skončila aj Perúnova socha v Novohrade.
Cirkev sa snažila potlačiť Perúnov kult tým, že jeho funkcie preniesla na proroka Eliáša, a tak vznikol "Iľja gromovnik".
Perún však aj naďalej ostal slovanským božstvom prvotnej, tvoriacej, priamej energie, ktorá je plodiacou energiou, potrebnou pre vznik všetkého na zemi.
© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky