RUNY

Pamätajte, že za hlt zo zdroja Múdrosti Prastarej nie je škoda ani svoj zrak dať, lebo ten, kto pozná Runy bez očí vidí.

 

Staré formy Slovanských písmen sú založené na systéme obrazného vnímania. Teda na princípe zobrazenia celistvej obraznej podoby myšlienky. Obraznosť písma je prevzaté z Rún, ktorými naši predkovia znázorňovali ich obklopujúcu realitu.

  • Rúna - to nie je písmeno, ani slabika. Rúna - to je kľúč k tajnej, hlbokej podstate javu. Každá Rúna - to je unikátny koncept s množstvom samostatných obrazov. Spojenie týchto obrazov odkrýva a vytvára nové samostatné obrazy. Ktorákoľvek Rúna takého sanskritu, zjednodušenej podoby Ch árijskej Karuny, obsahuje do 50 samostatných obrazov. A v originálnej Karune, zborníku Rún je ich 144. Staré Slovanské písmena a hlavne písmo Žrecov umožňujú odovzdávať určité obrazy viacrozmerných štruktúr, vďaka čomu existujú prístupové cesty k informáciám hlbinnej úrovne.

Na zistenie obrazu vloženého do Runického textu sa okrem jednoduchého povrchného čítania realizujú ešte tri tzv. hlboké čítania. Výsledok každej etapy čítania sa stáva kľúčom k prechodu k ďalšej, po čom sa všetky štyri etapy spájajú do jediného textu. A vtedy sa uskutočňuje rozšifrovanie hlbinnej informácie matrice. Takýmto spôsobom sa stretávame so svojráznou informačnou matrioškou na všeobecné používanie. Kde jednoduché čítanie je nosičom, ktorý obyčajný Ľud opakuje v piesňach a hymnoch zo storočia na storočie. A žreci vlastnia kľúče na rozšifrovanie hlbinných informácií. Tak jednoducho a spoľahlivo sa kedysi zabezpečovala ochrana a odovzdávanie dávnej múdrosti.


© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky