POSVÄTNÁ BYTOSŤ STROM

Posvätná bytosť Strom

Cvičenia pre duchovné spojenie s Prírodou

Úvod: Ľudia a stromy

Na počiatku vekov, pred mnohými tisícročiami, žili naši predkovia priamo v lone Prírody. Stromy
boli pre nich živé bytosti, mnohé spoločenstvá uctievali tie najväčšie a najurastenejšie z nich ako
posvätné. Prípadne vyhlasovali za posvätné celé háje.
Omnoho neskôr prišla priemyselná revolúcia a ľudia si začali vytvárať svoj vlastný umelý svet,
vyčlenený z Prírody. Z tej sa stala divoká nepriateľka, ktorú treba ovládnuť a využiť pre svoje
potreby. Stromy boli degradované na zdroj suroviny. Iste, aj dnešný človek si rád zájde na výlet do
lesa. Prechádza sa so svojimi priateľmi medzi stromami a pritom ohovára svojho šéfa, rozoberá
problémy s manželkou alebo sa baví o najnovšom modeli mobilného telefónu.
Možno pri takýchto vzletných rozhovoroch prejde okolo Stromu, ktorému sa jeho dávni predkovia
v úcte klaňali. Ale ani si ho nevšimne. Väčšina civilizovaných ľudí nedokáže vnímať stromy
posvätným spôsobom. Odcudzili sme sa. Pritom strom môže dať človeku omnoho viac, ako len
poskytnúť svoj tieň, svoje plody, či svoje drevo.
Strom je zakorenený hlboko v zemi, jeho koruna sa však dvíha vysoko k oblakom. Z duchovného
hľadiska symbolizuje spojenie medzi Nebom a Zemou. Starí Kelti verili, že celý svet je sústredený
okolo obrovského Stromu Života. Popri kmeni tohto Stromu sa môžeme pohybovať oboma smermi
-dole i nahor- a tak vstupovať do iných dimenzií. Naša dimenzia (materiálny svet, ktorý dokážeme
vnímať zmyslami), je len jedným z množstva svetov a Strom Života je osou, ktorá cez všetky tieto
svety prechádza.
Fyzické stromy majú blahodarný vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho, že uvoľňujú do ovzdušia
potrebný kyslík, môžu nám dodať čerstvú energiu a sňať z nás naše starosti a trápenia. Viacerí ľudia spontánne prikladajú dlane na kôru stromu, tvrdia, že "čerpajú energiu". Po takejto procedúre sa cítia silnejší a duševne vyrovnanejší.
Verím, že ľudia a stromy sa vzájomne dopĺňajú: čo jedným škodí, druhým prospieva. Na fyzickej
úrovni stromy vdychujú pre nás jedovatý oxid uhličitý a vydychujú pre nás potrebný kyslík. Náš
telesný odpad je pre strom blahodarným hnojivom. Na energetickej úrovni je to podobne. Tie
energie, ktoré nám škodia, stromu prospievajú a naopak. Ak teda odovzdáme stromu náš strach,
našu slabosť či depresiu, strom ich zužitkuje. Na oplátku nám môže poskytnúť energie, ktoré mu
škodia, pre nás však znamenajú odvahu, silu či životnú radosť.
Verím aj tomu, že ak by ľudia opäť začali vnímať stromy posvätným spôsobom, prospelo by to
obom stranám. Ľudia by získali to, čo v procese civilizácie stratili - spojenie s Prírodou, tak
potrebné pre ich duše. Stromy by sa zase dočkali väčšej ohľaduplnosti. Ľudia, zjednotení s
Prírodou, by určite nevyrubovali lesy v tak drastickom rozsahu, ako sa to deje dnes. Skutočne by im záležalo na prežití stromov.
V tejto malej príručke prinášam niekoľko cvičení, ktoré vám môžu pomôcť vstúpiť do blízkeho
vzťahu so stromami - tými majestátnymi, no väčšinou dobrosrdečnými bytosťami (aspoň tak ich
vnímam). Pri zostavovaní týchto cvičení som vychádzal z vlastných skúseností z uplynulých viac
ako desiatich rokov. Počas tohto obdobia som sa venoval jogínskym meditáciám, šamanským
technikám a dlhým pobytom vonku medzi stromami.
Tieto zážitky uprostred prírody mi dali asi viac ako všetky cvičenia a techniky. Preto berte prosím
aj tieto cvičenia len ako inšpiráciu, ako niečo, s čím môžete začať. Ak získate skutočný kontakt s
Prírodou, povedie vás vašou vlastnou cestou, nájdete vlastné spôsoby komunikácie. Nič z tejto
príručka nie je dogma. Ak vaše srdce cíti, že to má byť inak, je to vaša pravda, za ktorou by ste si
mali stáť.
Ešte jedna poznámka. V texte budem písať slovo "strom" raz s malým, raz s veľkým "s". Ak píšem
o strome, myslím tým fyzickú rastlinu. Ak píšem o Strome, myslím na duchovnú podstatu, na "dušu
stromu". Pre mňa je to súčasť Boha, ktorá sa nachádza v strome. Ak je Boh prítomný všade a vo
všetkom, istotne je veľmi prítomný aj v týchto úžasných rastlinách. Pri nasledujúcich cvičeniach sa
budeme dotýkať alebo budeme hľadieť na fyzický strom zvláštnymi spôsobmi, aby sme vstúpili do
kontaktu s duchovným Stromom.
Ako pracovať s touto príručkou: Text je rozdelený na štyri časti. Odporúčam zaoberať sa
nimi postupne. To znamená, najprv si pozorne prečítať cvičenia v I. časti a istý čas skúšať len
tie. Až budete mať pocit, že vám prešli do krvi, môžete prejsť k II. časti, po jej zvládnutí k
tretej a nakoniec k štvrtej. Cvičenie z môjho pohľadu prejde do krvi vtedy, keď ho prestanete
vnímať ako cvičenie a začnete ho robiť úplne spontánne, prirodzene a vašim vlastným
spôsobom. Je to ako keď sa učíte jazdiť. Kým musíte myslieť na to, kedy zaradiť akú
rýchlosť a kto má teraz prednosť v jazde, tak sa učíte. Keď jednoducho sadnete do auta a
idete, šoférovanie už máte v krvi. Samozrejme, môžete sa slobodne rozhodnúť ktorékoľvek
cvičenie vôbec nerobiť alebo ho vynechať a vrátiť sa k nemu neskôr.
Tieto cvičenia by ste mali vykonávať v čase od jari do jesene, nie v zime, keď stromy
odpočívajú. Vtedy je s nimi jednak ťažšia komunikácia, jednak si neprajú byť rušené. To
neznamená, že občas aj v zime nemôžete navštíviť váš obľúbený Strom. Myslím, že na
zvládnutie celej príručky by ste si mali dať najmenej jednu celú sezónu, alebo dokonca v
jednom roku začať a na jar budúceho roku pokračovať. Cvičenia sú pomerne jednoduché, čo
zvádza k tomu, snažiť sa ich absolvovať čo najrýchlejšie. Nejde však o žiadnu súťaž. Ak sa
budete ponáhľať, pripravíte sa o hĺbku zážitkov. Jedným z charakteristických znakov našej
odtrhnutosti od Prírody je aj to, že chceme všetko hneď. Nemáme trpezlivosť, tak ako naši
prirodzenejší predkovia. Tí vedeli, že veci musia dozrievať a že to trvá dlho, kým z malého
semienka vyrastie veľký strom. Ak vás táto príručka nenaučí väčšej trpezlivosti, tak nesplnila
svoj účel. Nikam sa neponáhľajte, každé cvičenie sa snažte naplno vychutnať a k tomu
ďalšiemu prikročte, až budete cítiť, že čas dozrel.

Posvätná bytosť Strom I.

1. cvičenie: Nadviazanie kontaktu so Stromom

Pri väčšine cvičení si potrebujete vyhliadnuť konkrétny strom, rastúci niekde v prírode. Určite je
vhodnejší strom, rastúci v svojom prirodzenom prostredí - v lese. Iste sa dá využiť aj strom
uprostred sídliska, ten vám však pravdepodobne nedá toľko sily. Navyše, nie každý je ochotný robiť takéto cvičenia pred zrakmi druhých ľudí.
Pri výbere stromu by ste sa nemali riadiť žiadnymi úvahami. Nie je dôležité, či bude veľký alebo
menší, listnatý alebo ihličnatý. Dôležité je, že to bude "ten váš" strom. Strom, ktorý je najvhodnejší
práve pre vás. Tak ako sa k sebe hodia či nehodia rôzni ľudia, môžu sa k sebe viac alebo menej
hodiť konkrétny človek a strom.
Najlepšie je, ak budete voľne kráčať lesom. Kráčajte pravidelne, tempom, ktoré je vám
najpríjemnejšie. Zrakom voľne prechádzajte po okolitých stromoch. Ak nejaký strom zaujme
výrazne vašu pozornosť, vy sami však netušíte, prečo, mohol by to byť on. Nastal čas na
nadviazanie kontaktu.
Teraz by ste mali zistiť, či je tento Strom ochotný stať sa objektom vášho cvičenia. Nie každý
Strom sa bude tešiť vašej prítomnosti. Veď ani vám by nemuselo byť príjemné, ak by k vám prišiel
nejaký piadimužík a chcem by vás ohmatávať. Ale ak by sa vám zdal zlatý a príjemný, možno by
ste sa s ním radi pomaznali. V každom prípade by ste asi ocenili, keby sa vás piadimužík najprv
opýtal, či môže.
Skúste teda zastať pár metrov od stromu a vnútorne alebo aj nahlas sa spýtajte, či môžete pristúpiť a dotknúť sa. Samozrejme, strom neotvorí ústa a neodpovie vám hlasom. Odpoveďou však bude pocit, ktorý bude nasledovať po vašej otázke. Ak pocítite radosť a pohodu, ste vítaný, ak pocítite odpor či hnev, je lepšie ísť ďalej a hľadať iný strom. Rozhodne neodporúčam robiť cvičenie so Stromom, ktorý vám dáva najavo svoj odpor. Aj keď sú Stromy prevažne dobrosrdečné, môžu sa na vás nazlostiť a potom vám pošlú energiu, aká vám určite neprospeje...
Ak necítite nič, buď je to Stromu jedno alebo nie ste dostatočne vnímavý, aby ste dokázali cítiť jeho signály. Vy sa musíte rozhodnúť, ktorá z týchto možností je pravdepodobnejšia. Napokon, kto iný vás pozná lepšie ako vy sami? Ak skúsite toto cvičenie s viacerými stromami, a nikdy nič
nepocítite, asi je problém vo vašej vnímavosti.
V takom prípade by som vám radil zabudnúť na nejaký čas na túto príručku. Chodievajte čo najviac do lesa, nie však s postojom turistu, ale s postojom pútnika - s úctou a pokorou voči majestátnym Stromom, s túžbou niečo sa od nich naučiť. Ak máte úprimné motívy a nechcete pestovať "stromovú duchovnosť" len preto, aby ste sa mohli vyťahovať pred druhými ľuďmi, po čase sa vaša vnímavosť zlepší a vy sa budete môcť k tejto príručke opäť vrátiť. Alebo vás začnú lesné Stromy samy učiť a vy túto príručku už vôbec nebudete potrebovať.
Prejdime teraz k ideálnemu prípadu - Strom nemá nič proti vašej prítomnosti. Teraz k nemu môžete s úctou a pomaly pristúpiť, dotknúť sa ho dlaňami, na chvíľku zavrieť oči a precítiť jeho úžasnúsilu. Potom sa ho spýtajte, či môžete vykonať cvičenie, kvôli ktorému ste si ho vyhliadli. Ak
súhlasí, urobte cvičenie. Ak cvičenie dobre dopadlo a vy sa cítite posilnený, bolo by od vás veľmi
pekné, keby ste sa Stromu poďakovali (či už nahlas alebo vnútorne). Poteší sa, ak vyslovíte svoje
uznanie. Potom sa môžete rozlúčiť a pokračovať svojou cestou.
Jeden konkrétny Strom môže byť pre vás dôležitý len pre jedno konkrétne cvičenie v jeden
konkrétny deň. Už nikdy viac ho nenájdete alebo ak ho nájdete, prekvapivo vás odmietne. S iným
Stromom však môžete nadviazať skutočné priateľstvo, budete za ním chodievať a pobudnutie v jeho prítomnosti bude pre vás nezabudnuteľným zážitkom.

2. cvičenie: Pobudnutie so Stromom

Ak chcete so Stromom pobudnúť, mali by ste si najprv nejaký nájsť a požiadať ho o dovolenie, tak
ako sa to popisuje v 1. cvičení. Potom môžete pobudnúť v jeho prítomnosti tak dlho, ako vám bude
príjemné, alebo ako dlho vám dovolí. Pokiaľ mu vaša prítomnosť začne byť nepríjemná, určite
nastane zmena vo vašom vnímaní a vy sa začnete cítiť nepríjemne. Vtedy je čas vstať, poďakovať
za spoločne strávené chvíle a odísť.
Čo myslím pod pobudnutím? Nič zvláštne. Mnohí ľudia to robia spontánne. Ľahnú si pod strom
alebo si sadnú a oprú sa chrbtom o kmeň alebo vylezú do jeho konárov. Toto všetko môžete robiť aj vy, s jedným rozdielom: Snažte sa pri tom vnímať svoje vnútorné pocity.
Čo prežívate, ak ležíte pod stromom a dívate sa cez jeho konáre hore na oblohu? Čo cítite, keď
sedíte v jeho korune? Čo prežívate, keď sa dotýkate kôry, listov, malých rastliniek, ktoré rastú v
tieni stromu? Ako sa menia vaše pocity, keď v prítomnosti stromu ostávate dlhšie? Sú to rôzne
pocity alebo stále ten istý? Mení sa ich intenzita alebo je to rovnako silné celý čas? Snažte sa čo
najviac pohrúžiť do pocitov, ktoré vo vás strom vyvoláva. Čo najmenej sa zaoberajte svojimi
každodennými starosťami a vzťahmi. V tejto chvíli existuje len jeden vzťah: medzi vami a
Stromom. Alebo, ak chcete, medzi časťou Boha vo vás a časťou Boha v tomto strome.
Aspoň pre mňa je neopakovateľným zážitkom stráviť noc pod stromom. Počas letných teplých nocí nie je problém spať na zemi v spacom vaku alebo len tak zakrútený do deky. Ak sa nebojíte stráviť noc v lese, môžete to vyskúšať. Ležať na chrbte a cez konáre stromu pozorovať nočnú oblohu, posiatu hviezdami, to je proste niečo úžasné. Okolo vás je hlboké lesné ticho, občas prerušené krikom nočného vtáka alebo cupotavými krokmi nejakého zvieratka. Ak sa bojíte, ale ste odhodlaný strach prekonať, môže vám pomôcť, ak ešte pred zotmením požiadate váš Strom o ochranu.
Zaujímavým môže byť aj jedenie pod stromom. Mali by ste ho však brať ako posvätnú činnosť, nie
ako bezstarostný piknik. Určite sa Stromu opýtajte, či môžete pod ním jesť. Tiež bude vhodné, ak
mu ponúknete trochu vody - vylejete ju na pôdu pod stromom. Tak sa Strom symbolicky zúčastní
na vašom jedení. Poproste ho, aby zoslal pozitívnu energiu do vašej potravy. Jedzte pomaly, snažte sa dôkladne požuť každé sústo. Pritom skúste cítiť, ako životodarná energie napĺňa každý kúsok vášho tela.
Toto cvičenie vám môže pomôcť zorientovať sa v tom, ako reaguje vaše vedomie na prítomnosť
stromov. Čím viac času so stromami strávite, tým vám bude jasnejšie, čo sa deje, keď dochádza k
interakciám medzi vašou energiou a energiou Lesa. Pri ďalších cvičeniach vám budú tieto
skúsenosti veľmi užitočné. Nehovoriac o tom, že obyčajná prítomnosť stromu pôsobí liečivo na telo i na dušu. Ak však chcete pracovať s energiou Stromu vedome, môžete skúsiť nasledujúce cvičenie.

Posvätná bytosť Strom II.

V prvej časti sme sa venovali základným cvičeniam na nadviazanie spojenia so Stromom. Teraz
pokračujeme pokročilejšími technikami, pri ktorých sa aktívne pracuje s energiou.

3. cvičenie: Výmena energie so Stromom

Viacerí ľudia hovoria, že čerpajú energiu zo stromov. Mne sa tento výraz nepáči, pripadá mi príliš
sebecký. Znie to, ako keď príde vodič na čerpaciu stanicu a načerpá benzín. Vlastne ešte horšie.
Vodič dá obsluhe čerpadla na oplátku peniaze. Ak však hovoríme o čerpaní zo stromu, znie to, ako by sme si niečo vzali a na oplátku nedali nič. Preto radšej hovorím o výmene energií. Už v úvodnej časti som naznačil, že energie, ktoré sú škodlivé pre človeka, prospievajú Stromu a naopak. V tomto cvičení teda pôjde o to, vytvoriť uzavretý okruh, v ktorom môžu plynúť energie zo Stromu k vám a od vás do Stromu.
Začiatok by vám už mohol byť jasný. Vyhliadnite si strom a poproste ho o dovolenie (postup je
popísaný v 1. cvičení). Ak pocítite súhlas, pomaly pristupujte k stromu. Nikam sa neponáhľajte.
Kráčajte pomaly - krok za krokom. Občas môžete zastať a skúsiť vnímať krásu stromu, ako aj
mocnú energiu, ktorá z neho vyžaruje. Celkom dobrý nápad je vyzuť sa a blížiť sa k stromu bosý.
Vyjadrujete tým úctu k Stromu a navyše, cvičenie môže byť takto účinnejšie.
Podíďte k stromu celkom blízko, zastaňte a priložte obe dlane na jeho kmeň. V tej chvíli skúste
cítiť, ako sa uzatvára energetický okruh medzi vami a Stromom. Cíťte, ako z jednej ruky prúdia do
Stromu energie, ktorých sa potrebujete zbaviť - napríklad slabosť, strach, zlosť, depresia,... Do
druhej ruky prúdia zo Stromu pozitívne energie - napríklad sila, odvaha, pokoj, radosť...
Nemusíte si jednotlivé energie takto špecificky vymenúvať. Niekedy je lepšie, ak jednoducho cítite
dva prúdy: jeden od vás do Stromu, druhý od Stromu k vám. Ja obyčajne cítim, ako prijímam
energiu do ľavej ruky a vysielam ju z pravej. Niekedy však necítim žiadne prúdenie, len jedno
veľké energetické pole medzi mnou a Stromom. Prežívanie energetickej výmeny môže byť veľmi
individuálne.
Po chvíli energetického prúdenia by ste mali zbadať, že sa cítite lepšie. Ak máte nejaké problémy
alebo ste chorý, skúste poslať do Stromu váš problém alebo chorobu. Zároveň vnímajte ako do vás zo Stromu prúdi liečivá energia. Asi by bolo príliš trúfalé očakávať, že vás Strom vylieči. Môže
vám však pomôcť dostať sa do harmonického stavu vedomia, v ktorom vaša liečba prebehne lepšie a rýchlejšie.
Ak sa vám zdá málo priložiť len dlane, môžete priložiť ku kmeňu aj čelo, prípadne môžete strom
objať a pritisnúť sa k nemu. Tým účinok energetickej výmeny zosilníte. Ak ste navyše bosý, môžete
vnímať, ako cez chodidlá prijímate silu z pôdy pod stromom. Prípadne sa na strom vyšplhajte a
vnímajte energiu Stromu aj cez chodidlá. Čokoľvek budete robiť, akokoľvek sa budete stromu
dotýkať, malo by to byť prirodzené a nenásilné. Proste budete spontánne cítiť, že to chcete robiť
práve takto. Násilné vešanie sa na strom len preto, aby ste z neho dostali čo najviac energie,
pravdepodobne k ničomu nepovedie.
Energetická výmena môže spôsobiť, že budete vnímať veľmi intímne spojenie so stromom. Ja som
občas mával pocit, akoby sa moje dlane zabárali pod kôru. Moje telo a kmeň stromu tvorili
spoločný organizmus. V takomto stave vedomia je dobré chvíľu pobudnúť, hlavne zo začiatku to
však nemusíte preháňať.
Postupne si uvedomujte samých seba ako indivíduum, cíťte ako energetická výmena pomaličky
slabne až celkom prestáva. Potom sa od stromu pomaličky odtiahnite a ostaňte vedľa neho
chvíľočku stáť. Vnímajte novú čerstvú energiu, ktorá teraz prúdi vo vašom tele. Poďakujte sa
Stromu za tento úžasný zážitok.

4. cvičenie: Vnímanie energie Lesa

Ak môže byť zdrojom energie Strom, určite ním môže byť aj celý Les ako spoločenstvo Stromov. V
jednote je sila, a nielen to. V jednote sa sila jedincov zmnohonásobuje. Platí to o stromoch i o
ľuďoch. Sám som cítil rozdiel, keď som meditoval alebo praktizoval šamanské techniky sám a v
duchovnej skupine. V skupine všetci účastníci vytvárajú spoločne jeden zdroj Sily, z ktorého potom každý môže čerpať podľa potreby.
Veľký Les je priam nekonečným zdrojom sily a energie. Čím hlbšie zájdete, čím viac sa vzdialite
od civilizácie a jej vplyvov, tým viac Sily pocítite.
Čo to znamená vnímať Silu Lesa? Pre mňa to znamená to isté, ako vnímať Božiu prítomnosť v lese.
Boh je akiste prítomný všade, sú však miesta, kde Jeho prítomnosť pocítite len veľmi ťažko (rušné
námestia miest, pracoviská, úrady...). A sú iné miesta, napríklad chrámy rôznych náboženstiev
alebo miesta uprostred prírody, kde môžete vnímať Božiu Silu veľmi intenzívne. Chrám i Les majú
jednu spoločnú črtu: Vládne v nich pokoj a ticho, nedolieha sem bežný hluk a rýchle tempo
moderného života.
A v tomto sa zhodujú všetky náboženské i mystické tradície: Boha môžete nájsť jedine v tichu.
Myslí sa tým predovšetkým vnútorné ticho, to sa však ľahšie dosahuje, ak panuje ticho aj okolo vás.
Vonkajšie ticho však nemusí znamenať neprítomnosť akýchkoľvek zvukov. Sú zvuky, ktoré by sme
mohli nazvať zvukmi ticha, pretože nás stišujú a dostávajú do stavu vnútornej harmónie. Zvuky,
ako je duchovná hudba či spev, alebo nežné zvuky, ktorými sa prihovára matka dieťaťu alebo
milenci jeden druhému. A rozhodne zvuky lesa, ako je vtáčí spev alebo šum stromov.
Ak teda chcete vykonať toto cvičenie, choďte do lesa, buď sami alebo s niekým, kto má podobný
zámer. Ak idete viacerí, vaše spoločné vnímanie Lesa sa môže stať silnejším. Za predpokladu, že
každý jeden sa sústredí na toto cvičenie a nebude vyrušovať ostatných. Ideálne je dohodnúť sa na
spoločnom postupe (napríklad na trase, po ktorej pôjdete) a potom sa už vôbec nerozprávať.
Či už idete sám alebo v skupine, pred vstupom do lesa sa na chvíľu zastavte. Uvedomte si, že sa
chystáte vstúpiť do lesného chrámu, a tak ako pred vstupom do kamenného chrámu, ktorí postavili ľudia, mali by ste cítiť úctu a pokoru aj pred týmto Chrámom. Je dobré, ak máte zo sebou nejaké dary, ktoré Lesu ponúknete. Môže to byť trocha vody alebo chleba, ktorú vylejete alebo namrvíte do pôdy. Alebo trebárs vonná tyčinka, ktorú zapálite a necháte dohorieť.
Dary môžete len tak položiť alebo (čo je lepšie) vymyslieť si vlastný obetný rituál. Jeho priebeh
môže pochádzať z konkrétnej náboženskej tradície alebo sa necháte viesť vlastnými vnútornými
pocitmi. Súčasťou rituálu môže byť spev, tance, modlitby, zariekavanie... Alebo si len tak sadnete a
pohrúžite sa do svojho vnútra v tichej modlitbe či meditácii.
Potom pomaly vojdete do lesa. Kým v cvičení č. 2 išlo o to, zistiť, ako reaguje vaše vedomie na
prítomnosť Stromu, teraz by ste mali zistiť aké zmeny vo vás vyvoláva vedomý pohyb po Lese. Na
rozdiel od bežnej prechádzky lesom vedomý pohyb znamená otvorenie sa lesným energiám.
Znamená to, že sa snažíte byť čo najtichší navonok i vo vnútri. Všetku vašu pozornosť venujete
okoliu a pocitom, ktoré vo vás vyvoláva. Ako sa cítite, keď kráčate lesom? Čo vo vás vyvolávajú
rôzne miesta (lesná cestička, breh potoka, čistinka medzi stromami...)?
Počas vašej cesty sa môžete zastaviť a vykonať cvičenie č. 2 alebo 3. Možno natrafíte na miesto,
ktoré vás bude mimoriadne priťahovať a vyvolávať vo vás mimoriadne silné pocity. Oplatí sa
pobudnúť na takomto mieste dlhšie, podrobne ho preskúmať, sadnúť či ľahnúť si na ňom a nechať
jeho energiu, nech na vás pôsobí. Ak máte čas a potrebné vybavenie, môžete na takomto mieste aj prespať. Takýto spánok bude posilňujúci a možno sa vám aj niečo zvláštne prisní. Takýto sen môže priniesť odpoveď na otázku, ktorá vás už dávno trápi. Ak mu aj hneď neporozumiete, je dobré si ho zapamätať alebo zapísať. Jeho význam vám môže dôjsť neskôr, pod vplyvom nových životných okolností.

5. cvičenie: Meditácia na Strom

V cvičení č. 3 sme sa zvláštnym spôsobom dotýkali stromu, aby sme získali energie, ktoré
potrebujeme a zbavili sa tých, ktoré nám škodia. Niečo podobné sa dá urobiť aj na diaľku, keď
sedíme pred stromom a dívame sa naň. V tomto prípade ide o meditačné cvičenie, pri ktorom
zapájate svoju predstavivosť. Ale tak ako pri každej meditácii, aj tu po dlhšom čase a častom
cvičení zistíte, že z pôvodných predstáv sa stala realita a vy evidentne cítite prúd energie medzi
vami a Stromom.
Je lepšie vymieňať si energiu so Stromom priamym dotykom alebo prostredníctvom meditácie? To
sa nedá jednoznačne určiť. Meditácia si vyžaduje viac sústredenia a nemusí sa vám vôbec vydariť.
Ale ak sa vám vydarí, možno jej prostredníctvom preniknete hlbšie. Spojenie medzi vami a
Stromom bude na hlbšej vnútornej úrovni a bude o to intenzívnejšie. Ale všetko záleží aj od vašej
jedinečnej osobnosti. Pre vás konkrétne môže byť jeden spôsob vhodný, kým pri druhom nič
nepocítite.

5.A. Príprava na cvičenie

Ak chcete meditovať na Strom, mali by ste si osvojiť základ všetkých meditačných cvičení, a tým je
práca s dychom. Skúste sa najprv pohodlne usadiť na tichom mieste, kde vás nikto nebude
vyrušovať. Ak je to vo vnútri, môžete si pustiť príjemnú, harmonickú hudbu. Ak je to vonku,
postačia zvuky lesa.
Pri sedení je dôležité, aby ste mali vzpriamený chrbát - energie pritom môžu ľahšie prúdiť.
Klasická meditačná poloha je sed so skríženými nohami, pričom sú ruky spojené a uložené v lone.
Alebo si dlaňami držíte kolená. Alebo máte ruky položené na kolenách, plochami dlaní otočené
nahor. Okrem vzpriamenej chrbtice však nič nie je až také podstatné. Dôležité je, aby ste sa cítili
pohodlne, ale nie celkom uvoľnene, mierne napätie pomáha lepšie sa sústrediť. Preto je vhodnejšie meditovať posediačky ako poležiačky.
Zaujmite teda tú vašu meditačnú polohu. Oči môžete zavrieť alebo ich držať polootvorené (čo tiež
napomáha k väčšej koncentrácii). Teraz sa snažte dýchať čo najpomalšie, najtichšie a najhlbšie, ale tak, aby to bolo pre vás stále príjemné. Váš výdych i nádych by mal trvať čo najdlhšie, nemá však zmysel, aby vám išli "pľúca prasknúť". Žiadne nepríjemné tlaky. Dýchajte čo najviac do hĺbky,
nadychujte sa až do brucha a až z brucha vydychujte. Opäť len do tej miery, do akej je vám to
príjemné.
A do tretice, váš dych by mal byť čo najtichší, teda, nemali by ste nahlas odfukovať ani lapať po
dychu - čo sa stane práve vtedy, ak to s intenzitou dýchania preženiete. Vaše pľúca a bránica sú
zvyknuté na povrchné dýchanie, ak chcete trénovať meditačný dych, musíte tak ako pri každom
tréningu, začať opatrne. Váš dych sa bude postupným cvičením prehlbovať a predlžovať.
Samotné takéto dýchanie má energetizujúce účinky. Omnoho účinnejšie však je, ak ho spojíte s
meditačným cvičením, pri ktorom sa sústredíte na nejaký vhodný objekt. Môže ním byť plameň
sviečky, krásna kvetina alebo obrázok s duchovnými motívmi. V našom prípade si za objekt
meditácie zvolíme strom.

5.B. Samotné cvičenie

Ak máte pocit, že ste meditačné dýchanie zvládli bez problémov, môžete ísť do lesa a nájsť si
vhodný strom (nezabudnite ho poprosiť o dovolenie). Sadnite si pred ním vo vašej meditačnej
polohe, vo vzdialenosti, ktorú uznáte za vhodnú. Môžete sa totiž sústrediť na celý strom alebo len
na jeho časť (konár, list, kúsok kôry...). Ide teda o to, aby ste dobre videli na tú časť, na ktorú sa
chystáte meditovať.
Možno by ste nemuseli špekulovať, na čo sa sústrediť. Aspoň mne sa osvedčilo, jednoducho si
spontánne sadnúť v takej vzdialenosti, v akej som sa cítil najlepšie. Potom som meditoval na tú
časť, ktorá sa mi ocitla v zornom poli. V konečnom dôsledku nie je podstatné, či sa vedome
sústreďujete na celý strom alebo len na jeho časť. Vždy totiž vstupujete do kontaktu s neviditeľnou dušou Stromu. Na tú sa však ťažko sústrediť, preto si musíme takto pomáhať a sústrediť sa na fyzický strom.
Keď už teda sedíte pred stromom, začnite pomaly a zhlboka dýchať, tak ako ste sa to predtým
naučili. Oči držte otvorené alebo pootvorené a uprene hľaďte na strom alebo jeho časť. Nič mimo
váš objekt meditácie by vás nemalo zaujímať. Ste tu len vy a strom. Nič iné neexistuje. Venujte
pozornosť iba svojmu dychu a stromu pred vami.
Predstavte si, že váš dych prichádza zo stromu a do stromu odchádza. Pri každom nádychu si
predstavte, že prúd vzduchu smeruje zo stromu do vašich pľúc. Pri výdychu iný prúd vzduchu
smeruje z vašich pľúc do stromu. Vy a strom dýchate v rovnakom rytme.
Chvíľku sa venujte tejto predstave, potom vo vašej predstavivosti zameňte prúdy vzduchu za prúdy energie. Pri každom nádychu vdychujete zo stromu silu, lásku, mier - čokoľvek potrebujete. Pri každom výdychu vydychujete do stromu slabosť, strach, nervozitu - čokoľvek, čoho sa potrebujete zbaviť. S každým ďalším nádychom sú pozitívne energie vo vás silnejšie, až vás napĺňajú celého, od hlavy až po päty.
Alebo si môžete predstaviť, že vdychujete svetlo a vydychujete tmu. Toto je univerzálna predstava, pri ktorej sa najskôr dokáže božská podstata vo vás spojiť s božskou podstatou Stromu, Lesa, Prírody. Táto predstava je hlboko spirituálna, keďže pri nej nič nepožadujete, chcete sa len naplniť Božím Svetlom. Spočiatku môžete cítiť, že je vo vás len malé svetielko, ktoré sa však každým ďalším nádychom zväčšuje. Napokon vás napĺňa celého, vy sami strácate telesné tvary a stávate sa čistým Svetlom.
Po čase sa pomaly vráťte späť, uvedomujte si vaše vlastné telo. Predstavujte si, že prúdy energie
medzi vami a stromom sú slabšie a slabšie, až celkom vyhasnú. Opäť začnite normálne dýchať.
Vstaňte a poďakujte sa Stromu za tento nevšedný zážitok.

6. cvičenie: Meditácia na les

Meditovať nemusíte len tak, že sa sústredíte na objekt pred vami. Môžete sa stotožniť aj s niečím
nesmierne rozsiahlym, čo vo vás evokuje nekonečnosť stvorenia. Takto môžete meditovať na
oblohu, oceán alebo povedzme na les. V tomto prípade akoby sa vaše vedomie rozpínalo, strácajú sa obmedzenia vášho fyzického tela a vy sami sa stávate oblohou alebo lesom. Inými slovami:
Uvedomujete si, že všetka tá Nekonečnosť nie je niečo od vás oddelené, vy sami ste jej súčasťou.
Keďže témou tejto knižky je Strom a Les ako spoločenstvo Stromov, vyberieme si ako objekt našej
meditácie práve les - čím rozsiahlejší a menej poznačený civilizáciou, tým lepšie. Môžeme to robiť
dvoma spôsobmi. Buď meditujeme uprostred lesa alebo vyjdeme na vysoký kopec či skalu a
meditujeme na les pod sebou. Popíšeme si oba spôsoby.

6. A. Meditácia v lese

V prvom rade si musíte nájsť vhodné miesto uprostred lesa. Miesto, kde vás nikto nebude rušiť a
zároveň budete cítiť, že práve tu dokážete nabrať najviac síl. Či už to bude miesto pri potoku, na
čistinke alebo medzi stromami, malo by to byť miesto, ktoré vás osloví a vyvolá vo vás úžas.
Môžete si tiež nájsť vhodný strom a sadnúť si k nemu tak, že sa o jeho kmeň budete opierať
chrbtom (predtým ho samozrejme požiadate o dovolenie).
Sadnete si na mieste, ktoré ste si vybrali a začnite dýchať meditačným dychom (tak ako sa popisuje v cvičení 5.A.). Tentoraz však nezužujete svoju pozornosť na konkrétny objekt pred vami. Snažte sa svoje vedomie rozšíriť na celý les, ktorý vás obklopuje.
Predstavte si, že Les je obrovská živá bytosť a vy ste v jej útrobách. Bytosť a vy dýchate v jednom
rytme. Keď sa nadychujete, nadychuje sa aj Les, keď vydychujete, Les vydychuje spolu s vami. S
každým ďalším nádychom cíťte, že Les prúdi do vás a vy prúdite do Lesa. Stierajú sa hranice medzi vami a Lesom. Už nie ste cudzí človek, ktorý prišiel do lesa odinakiaľ. Ste prirodzená organická súčasť Lesa, patríte k nemu odjakživa.
Ak vám to pomôže, predstavujte si, že ste strom, krík alebo niektoré zviera. Potom nech sa vaše
vedomie rozbehne do diaľky, mimo hranice vášho tela. Prejdite k predstave, že vy sami ste Les.
Všetko, čo vás obklopuje, je vašou súčasťou. Vy ste Les a Les je vy. Ste súčasťou nekonečného
Lesa a nekonečný Les sa prestiera vo vašom srdci.
Chvíľu meditujte na túto predstavu a potom si pomaly opäť uvedomujte hranice vášho tela. Opäť
ste tu vy vo vašom tele, sediacom uprostred lesného porastu. Všimnite si, že sa teraz cítite inak ako pred meditáciou. Vychutnajte si tento pocit, snažte sa udržať si ho v sebe čo najdlhšie. Celkom dobrý nápad je ostať na tomto mieste a stráviť na ňom noc.

6. B. Meditácia nad lesom

V tomto prípade nemáte pri výbere miesta toľko možností. Musí to byť miesto vysoko na kopci s
dobrým výhľadom - tak aby ste mali celý les takpovediac ako na dlani. Z takéhoto miesta sa
vynikajúco medituje aj na oblohu, ale tým sa teraz nebudeme zaoberať.
Už vašu cestu na kopec sa snažte vnímať ako púť na posvätné miesto. Vrcholy vysokých kopcov,
ktoré sa týčia nad krajinou, boli naozaj pre mnohé národy posvätné. Nemusíte o tom vedieť, ale
možno práve na tom kopci, na ktorý vystupujete, vykonávala svoje posvätné obrady niektorá z
kultúr, ktoré tu žili. Snažte sa teda stíšiť, zbytočne nerozprávať a vo svojom vnútri pociťovať úctu a
pokoru.
Na vrchole si nájdite vhodné miesto, z ktorého máte výhľad na lesy, rozprestierajúce sa pod vami.
Tam sa posaďte a začnite dýchať meditačným dychom. Voľne pritom prechádzajte zrakom po
lesoch pod vami. Cíťte, že sedíte na brehu veľkého zeleného mora, ktoré sa rozlieva pod vašimi
nohami. Toto more sa vlní v rytme vášho dychu. Vzdúva sa, keď sa nadychujete a ustupuje, keď
vydychujete.
Po chvíli cíťte, že také isté zelené more sa vlní uprostred vášho srdca. Nekonečný zelený les sa
prestiera vo vás i mimo vás, ste obklopený Lesom zvnútra i zvonku. Ste v Lese a Les je vo vás,
splynuli ste do jedného celku. Chvíľu meditujte na túto predstavu. Potom sa pomaly vracajte späť auvedomte si svoje telo, sediace na vrchole kopca.
Mimoriadne silným zážitkom je robiť toto cvičenie počas východu alebo západu slnka. Môžete
napríklad prespať na kopci a cvičenie urobiť ráno pri brieždení alebo prísť za súmraku a prespať po cvičení. V každom prípade je vhodné stráviť na kopci viac času, či už pred cvičením alebo po ňom.

Posvätná bytosť Strom III.

V tejto časti nadviažeme cvičeniami, určenými na priame spojenie s vedomím Stromu či Lesa.

7. cvičenie: Zjednotenie sa so Stromom

Doterajšie cvičenia vnímam ako prípravu na toto a všetky nasledujúce. Inými slovami: Cvičenia
číslo 1. až 6. tvoria niečo ako prvý stupeň, v ktorom sa učíte vnímať energiu Stromov a Lesa. Učíte
sa s ňou pracovať a využívať ju na svoje posilnenie. Až keď máte prvý stupeň dostatočne zvládnutý a cítite v sebe viac vnútornej sily a energie, mali by ste pokračovať druhým stupňom.
V druhom stupni ide o aktívnu komunikáciu s vedomím Stromu a Lesa. Toto vedomie v sebe
ukrýva obrovskú múdrosť. Môžete sa od neho dozvedieť dôležité veci o vás, vašom živote a vašom poslaní na tomto svete.
Zjednotiť sa so Stromom znamená splynúť s jeho vedomím. Aby ste to mohli dosiahnuť, mali by
doslova splynúť vaše telo a kmeň stromu. Samozrejme, že navonok k niečomu takému nedôjde,
avšak ak sa vám podarí toto cvičenie (nemusí sa podariť na prvý ani na druhý raz), zažijete pocit,
akoby sa tak skutočne stalo.
Veľmi starostlivo si vyberte strom na toto cvičenie a dôkladne, radšej niekoľkokrát sa uistite, že
skutočne súhlasí, aby ste sa s ním pokúsili zjednotiť. Veď pôjde o veľmi intímne a blízke spojenie.
Ak máte čo len najmenšie pochybnosti, nájdite si radšej iný strom.
V prípade jednoznačného súhlasu pomaly a s úctou pristúpte k stromu. Je dobré, ak sa predtým
vyzujete a pristupujete bosý. Sadnite si tesne k stromu, chrbtom sa opierajte o kmeň, kolená sú
pokrčené a chodidlá sa celou plochou dotýkajú zeme.
Zatvorte oči a cíťte, ako váš chrbát vrastá do kmeňa stromu. Predstavte si, že vaša krv prúdi do
stromu a do vás prúdi miazga zo stromu. Ste jeden prepojený organizmus, stromočlovek či
človekostrom. Cíťte, že z vašich chodidiel vyrážajú korene a vrastajú hlboko pod zem. Tam, do
tajomných hlbín zeme, kde sú ukryté tisícročné tajomstvá. Vaše vedomie stúpa z hlavy do kmeňa
stromu až vysoko do koruny a najvyšších konárov. Ste Strom. Rastiete na tomto mieste už dlhé
roky. Ste spojením medzi Nebom a Zemou. Ste Ten, kto v sebe nesie múdrosť.
Teraz otvorte oči a rozhliadnite sa po okolitých Stromoch. Ste jedným z nich a ak sa toto cvičenie
skutočne podarilo a vy ste dosiahli stav zjednotenia, môžu vás spontánne napadať myšlienky, ktoré akoby neboli z vašej hlavy. Môže ísť o informácie, ktoré pochádzajú od "vášho" Stromu alebo od Stromov v jeho okolí. Možno sa vo vašom okolí udeje niečo nečakané - náhle zavanie vietor, pred vami prebehne jeleň alebo zo stromu rovno pred vás padne malá halúzka. Takéto znamenia by ste si mali zapamätať a neskôr doma porozmýšľať, aký majú vzťah k vášmu životu.
Toto cvičenie nie je vhodné na to, aby ste sami kládli vaše otázky. Veď teraz ste strom a ten sa
nepýta, jednoducho existuje, zhromažďuje a rozdáva. Môžete sa však dozvedieť veci, na ktoré by
ste sa ani nedokázali opýtať, ale sú pre vás životne dôležité. Akákoľvek myšlienka, obraz alebo
vnem, prijatý v stave zjednotenia, môže byť dôležitý a treba si ho zapamätať. Možno vám v tej
chvíli nebude dávať žiaden zmysel. Zmysel sa však môže objaviť neskôr, keď sa dostanete do inej
životnej situácie.
Ak chcete, môžete oči opäť zavrieť a sledovať vnútorné obrazy, pocity či myšlienky, ktoré sa pred
vami začnú odvíjať. Po čase postupne prerušte spojenie so Stromom, vráťte sa do svojho tela,
vstaňte a z celého srdca sa poďakujte Stromu za to, že sa s vami podelil o svoj svet.

8. cvičenie: Komunikácia so Stromom

V svojej základnej podobe sme už o komunikácii so Stromom hovorili. Keď žiadate Strom o súhlas
a čakáte od neho odpoveď, prebieha komunikácia. Teraz však pôjde o niečo viac. Poprosíme Strom, aby nám poradil s našim problémom alebo sa ho opýtame, či nepotrebuje našu pomoc. Samozrejme, pomôcť si možno aj navzájom.
Ešte pred samotnou komunikáciou je vhodné, ak si so Stromom krátko vymeníte energiu alebo naň budete chvíľu meditovať (krátko sa budete venovať cvičeniu č. 3. alebo 5.). Stačí však, ak sa
Stromu prihovoríte, tak ako v cvičení č. 1. Môžete sa ho vnútorne alebo aj nahlas opýtať, či sa s
vami chce porozprávať. Ak pocítite súhlas Stromu, opýtajte sa na nejaký problém, ktorý trápi vás
alebo niekoho z vašich blízkych. Ak je Strom ochotný a schopný odpovedať, odpoveď by mala
prísť.
Odpoveďou môže byť výrazná myšlienka, zvuk alebo obraz, ktorý sa odrazu objaví vo vašej hlave.
Môže ním byť aj nečakaná udalosť, ktorá sa stane vo vašom okolí. Zo stromu padne halúzka rovno
k vašim nohám, kúsok od vás prebehne srnka... Možno sa vám zdá divné, že Strom odpovie
"prebehnutím srnky". Nezabúdajte však, že nekomunikujete s fyzickou rastlinou, ale s jej duchom,
ktorý nemá hranice a vy ani netušíte, čo všetko dokáže ovplyvniť. V každom prípade, rozpoznať
odpoveď Stromu nie je najmä pre začiatočníka jednoduché. Odpoveďou by mala byť myšlienka či
udalosť, ktorá vás nečakane zaujme, ktorá vo vás vyvolá silné vnútorné pocity (či už príjemné alebo nepríjemné).
Ak napríklad uvidíte padajúci list a rozplače vás to, mohla by to byť súčasť odpovede. Odpoveď sa
totiž môže skladať aj z viacerých úkazov. Mohli by sme ich nazývať aj znameniami. Ak ste sa
pýtali na váš problém, všetky znamenia by ste si mali zapamätať alebo zapísať, rozmýšľať o nich,
meditovať na ne... Ak viete šamansky cestovať, môžete podniknúť šamanskú cestu a opýtať sa
vašich spojencov na význam týchto znamení. Ak ste sa pýtali na problém iného človeka, povedzte
mu všetko, čo by mohlo byť súčasťou odpovede. Nehovorte mu však, čo si o dotyčných
znameniach myslíte. Interpretáciu nechajte na dotyčnom človeku. Je na ňom, aby o svojich
znameniach rozmýšľal, meditoval na ne, pýtal sa na ne na šamanskej ceste...
Ak máte pocit, že odpoveď neprišla, opýtajte sa, čo máte urobiť, aby prišla. Možno vám Strom dá
najavo, že odpoveď sa dozviete pri inom strome. Možno budete vnímať, že ide o strom v blízkom
okolí, možno však hľadaním Stromu, ktorý vám dá odpoveď, strávite celý deň. Viac o takomto
hľadaní sa dozviete pri cvičení č. 9. Možno vás Strom požiada, aby ste preňho najprv niečo urobili.
Napríklad, aby ste mu zaspievali pieseň, priniesli mu trochu vody alebo niečo špeciálne, čo musíte
v lese najprv nájsť (a opäť sme pri hľadaní - viac v cvičení č. 9.). Vy sami však môžete chodievať
za Stromami, aby ste sa ich pýtali, čo pre ne môžete urobiť. Z materialistického pohľadu je takáto
pomoc bezpredmetná, ale verte, stromy sú úžasne citlivé bytosti a vaša pozornosť pre ne veľa
znamená.
Môže sa stať, že Strom vám daruje časť svojho fyzického tela (napríklad list, kúsok kôry,
halúzku...). Dať vám ju môže ako súčasť odpovede, alebo ako odmenu za to, že ste mu pomohli.
Alebo sa môže stať, že pôjdete po lese, nebudete myslieť na žiadne cvičenia. A napriek tomu vás
nejaký strom osloví a ponúkne vám ako dar kúsok zo seba. Takýto dar potom môže slúžiť ako
silový predmet. Vezmite si ho, dotýkajte sa ho, spojte sa s ním podobne, ako ste sa v
predchádzajúcich cvičeniach spájali s celým stromom.
Skúste vycítiť, ako máte dotyčný predmet používať. Či ho nosiť pri sebe, mať ho položený doma na
svojom oltáriku, alebo ho použiť pri výrobe nejakého iného predmetu. Mne napríklad raz jeden
Strom podaroval halúzku, aby som z nej urobil paličku na bubon pre Silviu - moju manželku.
Nedávno sme jej kúpili bubon bez paličky a mysleli sme, že paličku dokúpime neskôr. Ale ten
Strom si myslel, že takto to bude lepšie. Myslím si to aj ja. Ak Strom sám daroval konárik a ja som
z neho spravil paličku, táto palička bude v sebe niesť silu Stromu i silu mojej lásky. Bude to veľmi
mocná palička.

Posvätná bytosť Strom IV.

Našu príručku cvičení pre duchovné spojenie s Prírodou zavŕšime dvoma rituálmi. Nejde však o
rituály v zmysle striktne predpísaných postupov. Vysvetlíme si len ich zmysel a princíp. Ich
konkrétna podoba bude závisieť od vás, presnejšie povedané od toho, čo sa udeje medzi vami a
Lesom.

9. cvičenie: Duchovná cesta cez Les

Pri duchovnej ceste cez Les môžete využiť všetky doterajšie cvičenia. V každom prípade by ste už
mali mať nejakú skúsenosť s energetickým vnímaním Stromov a Lesa. Nie je podstatné, či
prostredníctvom týchto cvičení alebo inej metódy alebo jednoducho prostredníctvom spontánnych zážitkov. Je mnoho ľudí, ktorým sa v prírode spontánne rozširuje vedomie, najmä pokiaľ sú v nej sami. A práve to je moje prvé odporúčanie: Na cestu sa vydajte osamote a snažte sa ostať v tichosti.
Niečo iné je, keď sa počas cesty vyskytne potreba vydávať zvuky - napríklad spievať, pohmkávať,
kričať... Avšak čokoľvek, čo budete na ceste robiť, by malo mať v jej rámci nejaký zmysel, nejaké
opodstatnenie.
Tento zmysel pritom vôbec nemusíte chápať svojim rozumom. Je to, ako keď počúvate hudobnú
symfóniu, čítate dobre napísaný román alebo sledujete majstrovsky nakrútený film. Jeden motív
nadväzuje na druhý, ústredná téma sa chvíľami stratí, chvíľami sa vynorí s novou silou až všetko
dospeje k záveru, ktorý vás naplní (čím, to už závisí od zámeru autora a od vášho vnímania
dotyčného diela). Ale pokiaľ nie ste hudobný či literárny kritik, nebudete intelektuálne rozoberať,
prečo autor použil práve tento motív, toto prostredie, tento dej. Jednoducho sa necháte strhnúť
príbehom (aj hudobná skladba je príbeh, len miesto postáv v nej účinkujú ľudské hlasy a hudobné
nástroje).
V tomto prípade ste však vy sami hlavnou postavou i autorom, alebo skôr spoluautorom. Ďalším, a
možno podstatnejším autorom sú Sily, s ktorými vstupujete do spojenia. Tí z vás, ktorí majú
skúsenosti so šamanskými cestami, vedia, o čom hovorím. Duchovná cesta cez Les je niečo ako
šamanská cesta, lenže v tejto realite. V skutočnosti sú hranice medzi touto a duchovnou realitou
omnoho tenšie, ako si mnohí myslia. V každom prípade môžete ako pomôcku prijať predstavu, že
na tejto ceste zažijete príbeh. Neviete, ako dopadne, ale začiatok je jasný: Vyberiete sa do lesa.
Idete tam buď so zámerom nájsť odpoveď na vašu otázku, riešenie pre váš problém alebo idete
jednoducho preto, aby ste vykonali duchovnú púť. S pokorou a ochotou prijať čokoľvek, čo vám
táto cesta prinesie. Napokon, aj toto je zámer.
O tom, ako môžete vstupovať do lesa a ako sa môžete snažiť vnímať jeho energiu, sa dočítate v
cvičení č. 4. Myslím si, že pre túto prácu je najvhodnejším východiskom. Počas vašej cesty však
môžete vyskúšať všetky cvičenia ale hlavne - mali by ste byť otvorení voči tomu, čo sa deje.
Skúšajte spájať sa a komunikovať nielen so Stromami, ale so všetkým, čo stretnete - s kameňmi,
trávou, potokom, zvieraťom, ktoré vám prebehne cez cestu, alebo s celým šírym Lesom.
Ak je vašim zámerom získať pomoc alebo odpoveď, pýtajte sa, kde ju nájdete, kto vám ju môže
priniesť, čo by ste vy sami mali urobiť, aby ste ju získali. Možno sa nakoniec dostanete k mocnej
Bytosti. Možno ju pocítite vo vnútri veľkého Stromu, machom obrastenom Kameni alebo len
pocítite jej prítomnosť, keď vyjdete na čistinku. Pri všetkej úcte ju požiadajte, aby vám pomohla.
Možno vás požiada, aby ste najprv vy niečo vykonali pre ňu. Alebo, aby ste to vykonali po tom, čo
pomoc dostanete. Bolo by vhodné, aby ste to urobili. Ak nechcete, nemusíte, ale potom by ste si
mali zachovať poctivosť a neprijať ani ponúkanú pomoc. Možno ju nájdete niekde hlbšie v Lese.
Každopádne by som neradil snažiť sa oklamať lesné Bytosti.
Ak nemáte iný zámer, len vykonať duchovnú cestu, takpovediac, zažiť dobrodružstvo, tak k ceste
ako k dobrodružstvu pristupujte. Vykročte do neznáma, uzrozumení s tým, že neviete, čo vás čaká.
Buďte veľmi pozorní k tomu, čo sa okolo vás a vo vás deje. Možno napokon predsa len niečo
získate - silu, múdrosť, poznanie, pomoc, odpovede na otázky, ktoré by vás ani nenapadlo klásť...
Spravidla stačí, ak si na takúto cestu vyhradíte niekoľko hodín. Môžete si však naplánovať aj
prenocovanie v lese alebo niekoľkodňový pochod cez hory. Pokiaľ to budete robiť sami, chce to kus odvahy, ale aj potrebnú turistickú výbavu. Pri namáhavých túrach však hrozí, že sa sústredíte na sledovanie trasy (aby ste nezablúdili) alebo na svoju únavu, hlad, smäd... Je pravda, že istá
vyčerpanosť môže uľahčiť rozšírenie vedomia. Ale len do istej miery. Rozhodne by ste nemali
prepínať svoje sily. Predstava, že vás osvieti, ak budete dlho a namáhavo putovať cez pol
Slovenska, môže byť pascou, do ktorej sa chytíte.
Počas duchovnej cesty môžete vykonať aj nasledujúce, v tejto príručke posledné cvičenie.

10. cvičenie: Vstup do Lesného kruhu

Nie je zlý nápad vstúpiť do Lesného kruhu počas duchovnej cesty cez Les, dokonca si viem
predstaviť, že takýmto spôsobom sa môže cesta zavŕšiť. Dá sa to však skúsiť aj samostatne. V
každom prípade treba k tomuto "cvičeniu" pristupovať s veľkou dávkou otvorenosti, odvahy a
pokory. Slovo "cvičenie" som dal do úvodzoviek, lebo v tomto prípade ide o tak intímne a hlboké
spojenie s vedomím Lesa, že radšej ako o cvičení by som hovoril o živej skúsenosti.
Okrem iného ide o veľmi individuálny zážitok, preto moje rady nebudú dlhé. Nie náhodou som
Lesný kruh zaradil až na záver. Predpokladám, že až sa doň rozhodnete vstúpiť, budete už mať
dostatočné skúsenosti s lesnými energiami a dokážete si poradiť sami. Začiatočníkom toto
"cvičenie" neodporúčam. Nie že by bolo pre nich nebezpečné. Začiatočníkovi sa pravdepodobne
neudeje nič svetoborné a tak bude mať možno pocit, že celé toto cvičenie je hlúposť.
Po kratšej alebo dlhšej ceste lesom si vyhliadnete miesto, ktoré výrazne zaujme vašu pozornosť.
Môže to byť čistinka, miesto medzi niekoľkými stromami alebo kríkmi, jama, čokoľvek...
Jednoducho budete vnímať, že tento kúsok Lesa sa vyčleňuje zo svojho okolia, má energetickú
kvalitu, ktorá vás mocne priťahuje. Zastaňte pred týmto miestom a v tichosti sa pripravujte naň
vstúpiť. Ako, to je čiste na vás. Rozhodne by ste si mali uvedomiť, že vstupujete na miesto Sily, kde
zažijete niečo neobyčajné. Snažte sa odpútať od všetkého, čím ste mimo toto miesto. Zabudnite na svoju prácu, rodinu, na vaše občianske meno. Mne sa osvedčilo, keď som na zem odložil svoje
hodinky, okuliare, peňaženku s dokladmi, ktoré určujú moju všednú identitu. Keď som sa vyzul a
pomaličky ako nahá bytosť bez mena, vstúpil doprostred Lesného kruhu. Vy to môžete robiť svojim vlastným spôsobom.
Čo a udeje vo vnútri Kruhu, nikdy dopredu neviete. Preto je dobré vstupovať doň bez očakávaní,
pripravený prijať čokoľvek, čo príde. Ak to robíte poctivo, bez bočných zámerov, pravdepodobne
niečo naozaj príde a bude to silné. Hovoriť o tom ľudskou rečou je tak či tak veľmi ťažké. V tej
chvíli budete v skutočnom spojení s Lesom a ten má svoj vlastný jazyk bez slov.


Napísal : Marián Benka

© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky