UZLOVÉ PÍSMO

Slovania počas svojej státisícročnej existencie používali viac druhov písma určeného na rôzne účely. Uzlovo - ornamentálne písmo Slovanov, ktoré chráni v sebe sakrálne tajomstvá Rodu Rasy, je dostupné pre pochopenie iba úzkemu okruhu zainteresovaných. Pri uzlovom písme každý uzol nesie slovo - pojem. Odtiaľ pochádza výraz: "Uviazať uzol na pamäť", "Zviazať slová do jednej nite", atď. Uzlovo - ornamentálne písmo sa nazývalo aj "Venzel".

V tomto bludisku uzlov sa jeden význam od druhého oddeľoval červenou niťou. Uzlovo - ornamentálne písmo sa vyšívalo ako lemovanie pozdĺž okraja bielej košele, uteráka, obrusu. Tento lem, okrem iného, vytváral určitý energetický tok, ktorý mohol mať viac významov.

Uzlová výšivka sa zvinula a uchovávala sa v škatuľke z lyka alebo brezovej kôry. Uzlové písmo vo svojej komplikovanosti nieslo množstvo v ňom obsiahnutých sústredených informácií. Jednotlivé uzly tvorili akoby trojrozmerné znaky.

Spleť uzlov sa zmotávala pomocou "ústja" v určitom poradí v závislosti od počtu adresátov. Ústja - to je špeciálna drevená palička, niekedy sa robila aj z mamutieho kla, ktorá sa považovala za dôležitú rodinnú vec, pretože s jej pomocou sa odovzdávala informácia nielen od rodu k potomkom, ale aj k predkom.


© 2016 Worlds Collide. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky